Aktivity pro rodiče s dětmi

Zde bude postupně doplňována nabídka kroužků a dalších doplňkových aktivit pro děti. Plánujeme angličtinu pro děti, pracovní dílničky, tvoření, keramiku…. O nabídce Vás budeme průběžně informovat.

Montessori dílničky

Role učitele v Montessori pedagogice je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. To ostatně vyjadřuje i motto celé Montessori pedagogiky: “Pomoz mi, abych to dokázal sám”. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají zvláštní, speciálně vyvinuté pomůcky.

Jásám, jásám, co všechno zvládám já sám