Kroužky

Zde bude postupně doplňována nabídka kroužků a dalších doplňkových aktivit pro děti. Plánujeme angličtinu pro děti, pracovní dílničky, tvoření, keramiku…. O nabídce Vás budeme průběžně informovat.

Montessori dílničky

Role učitele v Montessori pedagogice je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. To ostatně vyjadřuje i motto celé Montessori pedagogiky: “Pomoz mi, abych to dokázal sám”. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají zvláštní, speciálně vyvinuté pomůcky.

Montessori pomůcky

Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí. Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky a výchovy jsou: bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska.

Na montessori dílničky se hlaste na mail montessoridilnicky@seznam.cz, kde získáte více informací a volné termíny.