Ceník

Ceník za služby se odvíjí od počtu dní v týdnu, které budeme o dítě pečovat. Je možné si zvolit celodenní nebo půldenní docházku a to ranní nebo odpolední, podle Vašich potřeb.

Doporučujeme spíše pravidelnou docházku dítěte do kolektivu a to hned z několika důvodů. Jedním z důvodů je skutečnost, že se dítě lépe začlení mezi ostatní děti, lépe se adaptuje, zvykne si na určitý pravidelný režim a řád. Bude účastno mnoha akcí, které děti u nás čekají a bude moci se účastnit každodenního pravidelného dění. Pro rodiče, kteří nemohou nebo nechtějí využít možnosti celodenního a každodenního umístění dítěte, je na výběr určit si počet dní v týdnu a dny si v případě volných termínů sám zvolit.

Školka je otevřena každý pracovní den od 7:30 do 17:00.

Ceny jsou uvedeny jako měsíční platby a není v nich zahrnuta strava!

Celodenní každodenní docházka:              Půldenní docházka 7:30 – 13:30

1x v týdnu   2300,-Kč                                    1600,-Kč

2x v týdnu 3800,-Kč                                      2700,-Kč

3x v týdnu 5200,-Kč                                      3900,-Kč

4x v týdnu 5750,-Kč                                      4200,-Kč

5x v týdnu 6600,- Kč                                    4900,-Kč

Omluvy a náhrady: V případě včasné omluvy dítěte z docházky je možné uplatnit náhradu v jiný den, pokud to dovoluje kapacita ds,v případě každodenní docházky bude poskytnuta sleva v následujícím měsíci za řádně omluvené dny a to ve výši 80,-Kč za každý takto omluvený den.

Za včasnou omluvu se považuje taková, která proběhne do 18 hodiny předchozího dne.