Nejkrásnější svět: Evropský sociální fond

Provoz montessori školky  Nejkrásnější svět s.r.o. je podpořen z ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost.

 

Název projektu: Nejkrásnější svět

 • Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu,
 • číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly,
 • číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci,
 • číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil,
 • číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce,
 • harmonogram projektu: 1. 1. 2016 – 30. 4. 2018,
 • kapacita zařízení: 12,
 • cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost,
 • typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění.

Rybnická 46 v Novém Lískovci. Výborné dopravní spojení MHD – trolejbus 25, 26 zastávka Kluchova. Případně možnost parkování v přilehlých uličkách.

 

Provoz montessori školky  Nejkrásnější svět s.r.o. je podpořen z ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost.

 

Název projektu: Nejkrásnější svět II.

 • Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu,
 • číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly,
 • číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci,
 • číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil,
 • číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce,
 • harmonogram projektu: 15. 12. 2017 – 14. 12. 2019,
 • kapacita zařízení: 12,
 • cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost,
 • typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění.