Provoz DS Nejkrásnější svět je podpořen z ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost.

 

Název projektu: Nejkrásnější svět II.

  • Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora provozu a zařízení péče o děti z dětí pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu,
  • číslo a název priority osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptabilita,
  • číslo a název investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a muž ve všech oblastechchch, a i i i o přístup  kariérní postup, a to v, že se z toho vyhoví a bude stát, že se bude podotácet za práci.
  • číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora a podpora mobility sil,
  • číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a muž na práci,
  • 15. 12. 2020 – 14.6.2022
  • kapacita zařízení: 18
  • cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost,
  • typové zařízení péče o děti školní děti děti: zařízení provozované na živnostenském oprávnění.