Montessori přístup

Pedagogika Marie Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který plně respektuje vývojová období dítěte, plně koresponduje s moderními psychologickými teoriemi vývojových potřeb a senzitivních období dětského věku. Můžete si také prohlédnout naši kompletní nabídku kroužků pro děti i dospělé.

Montessori dílničky

Role učitele v Montessori pedagogice je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. To ostatně vyjadřuje i motto celé Montessori pedagogiky: “Pomoz mi, abych to dokázal sám”. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají zvláštní, speciálně vyvinuté pomůcky.

Montessori pomůcky

Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.

Montessori dílničky budou v tomto roce 2016 již jen jednou a to v úterý 13.12. v 16:30, dopolední termíny byly z důvodu provozu školky zrušeny. O obnovení nebo působení jinde, vás budeme informovat. Děkujeme za přízeň.

Rezervace: (napište nám a my se Vám ozveme)